Tussenschoolse Opvang (TSO) op obs. Juliana van Stolberg.


Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Kim v.d. Zijden, de overblijfcoördinator.
Zij is alle vier dagen aanwezig op school tussen 11.30 – 13.30 uur. (school: 651250)    
E- mail: jvscasoverblijf@gmail.com