Tussenschoolse Opvang (TSO) op obs. Juliana van Stolberg.


Sinds schooljaar 2022 - 2023 werken wij op school met een continurooster.
Tijdens de pauze rond 12.00 uur worden de leerlingen een half uur begeleid door TSO medewerkers met een sport opleiding. De leerlingen kunnen kiezen om mee te doen aan een sportief programma dat elke week verandert. Onze vakleerkracht lichamelijke opvoeding ontwerpt elke week een nieuw programma.