Wat leren de kinderen in groep 1 en 2


In het eerste jaar staat de sociale ontwikkeling centraal en wordt in de groep gelegenheid en hulp geboden om stapje voor stapje te leren, om te gaan met andere kinderen: samen spelen en samen werken. In groep 1-2 zijn veel materialen aanwezig, die de zintuiglijke-, motorische-, verstandelijke- en creatieve ontwikkeling stimuleren. Aan taalontwikkeling wordt veel aandacht besteed d.m.v. kringgesprekken, het vertellen van verhalen, het voorlezen van prentenboeken en het inoefenen van versjes, poppenkastspel, begrippen-, taal-, en telspelletjes.                                                                                                 
                                                                                         
In de kring worden veel visuele en auditieve oefeningen gedaan, waardoor spelenderwijs gewerkt wordt aan    voorbereidend lezen en rekenen. Wij oefenen ook de ruimtelijke begrippen die speciaal nodig zijn voor het leren   lezen en rekenen, zoals: links-rechts, dik-dun, meer-minder en onder-boven. Door middel van observaties, gesprekjes, speelwerkbladen en ontwikelingsdozen wordt gecontroleerd of een kind de begrippen beheerst. Handvaardigheid, muzikale vorming en wereldoriëntatie worden aan de hand van een thema ontwikkeld. De gym- en spellessen worden gegeven in het eigen speellokaal. Ook oefenen en stimuleren we de motorische vaardigheden en sociale ontwikkeling tijdens het buiten spelen. In groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van pc's, tablets en het touchscreen digibord om allerlei (digitale) vaardigheden te oefenen.

Tijdens speel/werktijd kiezen de kinderen zelfstandig een activiteit m.b.v. het keuzebord of ze krijgen een opdracht van de leerkracht. Van de oudste kinderen, die het volgende jaar naar groep 3 gaan, wordt een langerer periode van concentratie verwacht.

In groep 1 en 2 wordt gestart met de muzikale methode "Groove.me" om aan de hand van liedjes Engels te leren.
Ook leren ze vanaf groep 1 en 2 programmeren met behulp van gele Beebots. Voor Persoonsvorming en
Burgerschap gebruiken we lessen uit "Leefstijl" en de "Gelukskoffer".                                                                          

Ieder jaar gaan groep 1 en 2 op schoolreis; afwisselend naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen na naar Informatieboerderij Zorgvrij in Velsen.