Wat leren de kinderen in groep 8


De lessen en de manier van werken worden in dit laatste leerjaar natuurlijk bepaald door de einddoelen van de vakken.
Daarnaast is er nog een ander specifiek doel: voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
In sterkere mate worden zelfstandigheid en taakgerichtheid gevraagd. Bij het werk komt het probleemoplossend bezig zijn met nadruk aan de orde. Het vakkenpakket van groep 8 is gelijk aan dat van groep 7.
 
Er wordt gewerkt met een weekprogramma. De kinderen maken regelmatig in hun agenda een eigen planning. Voor deze aanpak is gekozen om te oefenen in het maken van een efficiënte werkindeling. Ook het samenwerken komt bij de zelfstandig - werklessen aan de orde, in de zin van: elkaar helpen bij het werk daar waar dat mogelijk is. Waar nodig wordt individuele hulp gegeven, terwijl de andere kinderen met verrijking- en herhalingsstof bezig zijn.

 

Als verrijking werken de kinderen met de serie ‘Topklassers ‘. Uitdagend lesmateriaal op het gebied van wiskunde, vreemde talen, cultuur, natuurkunde, scheikunde, biologie en sterrenkunde.

 
Het huiswerk voorbereiden van proefwerken in het maken van gerichte thuisopdrachten.
De leerlingen houden een spreekbeurt en een boekbespreking en maken twee werkstukken.
 
In groep 8 werken de kinderen verder met de methodes “Mindset” en “Tumult”; voor Persoonsvorming en Burgerschap doen we de laatste lessen uit  “Leefstijl” en “de Gelukskoffer”.
 
Gedurende het schooljaar doen we thema’s uit IPC en behandelen we thema’s als: weer en klimaat, jong ondernemen, WO II  en ruimtevaart.

Het werken met de computer wordt ingezet voor het oefenen van woordpakketten en rekenen en bij het maken van werkstukken en tijdens het werken aan IPC thema’s.
Programmeren wordt geoefend met opdrachten van Bomberbot.
 
De excursies, die met groep 8 worden gemaakt, zijn afhankelijk van de thema’s, die worden behandeld. Vast onderdeel is een bezoek aan het Anne Frankhuis en een wandeling door onze hoofdstad. Ook het bezoek aan de Huisvuilcentrale in Alkmaar staat op het rooster.
 
In groep 8 wordt de keuze gemaakt voor de meest geschikte vorm
van voortgezet onderwijs.
De IEP-toets wordt in april afgenomen. De betekenis en manier van afnemen van deze eind toets wordt vooraf uitgebreid met ouders en leerlingen besproken.
De leerlingen bezoeken een aantal van de scholen in de maanden januari en februari.
De samenwerking met het voortgezet onderwijs is intensief.
Vooraf spreekt de leerkracht van groep 8 de kinderen door met de brugklascoördinator.
De laatste week van het schooljaar neemt groep 8 afscheid van de andere leerlingen en alle leerkrachten. De leerlingen voeren dan traditiegetrouw hun eindmusical op voor medeleerlingen en ‘s avonds ook voor familie. Alle leerkrachten zijn daarbij aanwezig.
De musical wordt gevolgd door een afscheidsfeest (op school) voor de kinderen en ouders