Wat leren de kinderen in groep 7


De kinderen in groep 7 groeien toe naar een situatie waarin hogere eisen worden gesteld aan zelfstandigheid en taakgerichtheid. Er wordt benadrukt dat de kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor werktempo en werkindeling.
De kinderen plannen regelmatig in een eigen agenda en roosteren zelf in welk werk van de ‘weektaak’ op de “witte plekken” in het rooster wordt ingevuld. Dit brengt een zekere vrijheid van werkkeuze met zich mee, maar tegelijkertijd is er de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het werk na een week inderdaad klaar is.
De weektaak bevat een "vast" pakket: redactie rekenen, hoofdrekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden.
 
In groep 7 houden alle leerlingen 1 spreekbeurt en 1 boekbespreking. Zowel de spreekbeurt als de boekbespreking worden door de leerling gemaakt in de vorm van een Power Point of Prezi presentatie. De focus bij de toetsen ligt op het leren van je successen en valkuilen!

Engels leren we aan de hand van Engelstalige liedjes uit “Groove.me”.
Evenals vorig jaar wordt er ook regelmatig ‘huiswerk’ opgegeven. Dit bestaat uit het voorbereiden van toetsen.
Het vakkenpakket is gelijk aan dat van groep 6.

Als verrijking werken sommige kinderen met de serie ‘Topklassers‘.

Bij het rekenen wordt de leerstof verder uitgediept. Er wordt gewerkt met grotere getallen en als laatste onderdeel komen de decimale getallen aan bod (tiendelige breuken, procenten en "komma - getallen").
 
Er wordt verder aandacht besteed aan het ontleden, waarbij nu ook de functie van de woordsoorten wordt behandeld (taalkundig ontleden).
 
We werken met het digitale thematische lesprogramma IPC. Door het jaar heen wordt er in verschillende thema’s gewerkt zoals over: Europa, de Romeinen, de Gouden Eeuw en de Slavernij/ VOC.

Voor Persoonsvorming en Burgerschap doen we  lessen uit  “Leefstijl” en “de Gelukskoffer”.
In groep 7 starten de kinderen met het werken in de methodes ‘Mindset” en “Tumult”. Hierin wordt veel aandacht besteed aan (het verder ontwikkelen van) de talenten van kinderen en hoe te ‘leren leren’.
 
De kinderen maken tijdens dit schooljaar twee werkstukken.
                                              
Het kennisgebied "geestelijke stromingen" is in groep 7 (en 8) onderdeel van het lesprogramma. De kennismaking met religieuze stromingen komt niet apart aan de orde, maar is opgenomen in de leerstof van IPC. Door deze opzet wordt de informatie in een breder verband geplaatst.
 
Het werken met de computer gebeurt ter ondersteuning van o.a. het inoefenen van lesstof. Ook bij het maken van werkstukken en presentaties, o.a. voor IPC. Programmeren wordt geoefend met opdrachten voor Bomberbots.
 
Excursies in groep 7 zijn afhankelijk van de thema’s. Vaste onderdelen zijn een bezoek aan themapark Archeon, het Rembrandthuis en het Rijksmuseum.
 
In groep 7 werken de kinderen toe naar het behalen van hun Verkeersdiploma.
Ze doen dan het praktische en theoretische verkeersexamen.
 
Groep 7 verzorgt elk jaar de Kerstmusical. Deze musical wordt samen met de leerlingen bedacht en het scenario wordt geschreven door de (vak) leerkracht.