Wat leren de kinderen in groep 5


Bij Taal wordt gewerkt met thema’s. Bij elk thema horen themawoorden en deze worden in de taallessen toegepast op allerlei manieren en in veel soorten oefeningen. Er wordt gewerkt aan zinsbouw, leestekens, teksten schrijven, verschillende vormen van poëzie. Ook woordsoorten worden aangeleerd.
 
Er wordt gerekend tot 1000.Tafels en tafelsommen uit de tafels tot en met tien worden geoefend; de deelsommen worden afgeleid van de tafelsommen. Er is veel aandacht voor hoofdrekentechnieken, de getallenlijn, klokkijken, meten en automatiseren. De computer wordt gebruikt als hulpmiddel en extra ondersteuning.
De taal- en rekenmethoden vragen geregeld om coöperatief samenwerken.
 
Dagelijks zijn er leeslessen uit Karakter of lezen ze in hun biebboek.
De kinderen oefenen in groep 5 het schrijven van zinnen met hoofdletters.
 
Voor het begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van de methode Leeslink. Naast de methode Leeslink maken we ook gebruik van de ABC- kaarten. De methode Blits gebruiken we voor het aanleren van studievaardigheden: bijv. het leren lezen van plattegronden, alfabetiseren, rubriceren, samenvatten en opzoektechnieken..
 
 Voor Persoonsvorming en Burgerschap doen we lessen uit “Leefstijl” en “de Gelukskoffer” . Samen met de kinderen gaan we op zoek naar hun talenten.
Programmeren wordt geoefend met Bomberbots.
 
In groep 5 is er een eerste kennismaking met topografie.
Gedurende het schooljaar werken we aan vijf IPC thema’s - samen met groep 6.
De kinderen kijken regelmatig naar de televisieserie "Buitendienst”.
 
Het verkeersonderwijs (“Let’s go”) sluit aan op de dagelijkse ervaring die kinderen in het verkeer opdoen.
 
Engels wordt aangeboden door de muzikale methode “Groove.me”, waarbij kinderen deze taal leren aan de hand van Engelse liedjes.
We hebben een vakleerkracht muziek, die eens in de twee weken een muziekles verzorgt.
Voor drama is er een vakleerkracht die op de vrijdagmiddag een periode les geeft.

De lichamelijke opvoeding bestaat uit een wekelijkse les door de eigen leerkracht en een gymles door een vakleerkracht óf een zgn. “natte gymles”: schoolzwemmen.
Groep 5 zwemt om de week in zwembad ‘De Witte Brug’ in Castricum.
De kinderen in groep 5 onderhouden onze schooltuin