Wat leren de kinderen in groep 4


Dit leerjaar start met het uitbreiden van taal-, lees- en rekenvaardigheden.
Er wordt gebruikt gemaakt van de methoden: Taal Actief (taal en spelling), Wereld in getallen (rekenen), Karakter (technisch lezen), Vloeiend en Vlot (technisch lezen) en Leeslink (begrijpend lezen). Daarnaast is er het Tafelwerkschrift – als inoefenmateriaal en (extra) ondersteuning.
Tijdens de rekenlessen wordt er aandacht besteed aan optellen en aftrekken binnen het honderdveld. De leerlingen leren klokkijken, rekenen met geld, de kalender, het werken met tabellen en de tafels van 1 tot en met 10. Daarnaast maken de leerlingen kennis met de begrippen rond gewicht en afstand en oefenen ze met blokkenbouwsels ruimtelijk inzicht.
 
Om zo goed mogelijk aan te sluiten op onderlinge verschillen wordt er voor zowel de reken- als taalmethode instructie gegeven in drie niveaus. Wanneer het werk af is, is er de mogelijkheid om met verrijkingsstof aan de slag te gaan zoals: werkstukken, tafelwerkboek, Rekentijgers en creatieve opdrachten.Als digitale ondersteuning gebruiken wij software vanuit de taal- en rekenmethode.
Bij het vak schrijven worden in groep 4 alle hoofdletters aangeleerd.
Om het technisch lezen te bevorderen gebruiken we de leesmethode Karakter en de duo- leesmethode Vloeiend en Vlot. Zelfstandig biebboeklezen is een ander onderdeel van lezen.
 
Gedurende het schooljaar werken we aan vijf IPC thema’s – soms samen met groep 3 – om
de wereld verder te verkennen op het gebied van natuur en milieu, geschiedenis en techniek. Daarnaast wordt gekeken naar de schooltelevisieserie "Buitendienst".
 
Voor Persoonsvorming en Burgerschap doen we lessen uit:  “Leefstijl”, “de Gelukskoffer” en “Talentontwikkeling”.
Programmeren wordt geoefend met Probots.
Engels wordt verder geoefend met behulp van Engelstalige liedjes uit “Groove.me”. We hebben een vakleerkracht muziek, die eens in de twee weken een muziekles verzorgt.
 
Twee keer in de week krijgen de kinderen gymles; een keer van de vakleerkracht en een keer van de eigen leerkracht. Tijdens de gymlessen passen we ook lessen Rots en water in.
 
Bij het verkeersonderwijs wordt kennisgemaakt met de onderwerpen: veilig/onveilig, oversteken, eenvoudige verkeersborden en verkeerstekens en vervoer op weg naar school.