Verslag studiereis Teach like a Champion Duncan en Stefan
slider placeholder
Dat het werken met de technieken van Teach like a champion succesvol is, is al meer dan bewezen. Alleen hoe werkt dat dan in de praktijk. Welke techniek zet je wanneer in. Hoe doen ze dat in de bakermat van TLAC, New York. Stefan en Duncan gaan op pad en vertellen over hun ervaringen Schiphol zaterdag 15 april 2017, Met z’n blauwe Teach t-shirt staat Robert onze reisleider/ organisator ons op te wachten. We zijn met een groep van ongeveer 25 mensen, all excited to go to the Big Apple. De douane beambten voeren het Trumpfliter (zoals zij dat noemen) keurig uit en we rollen netjes door de controles. Na een rustige vlucht van 8 uur landen we op Newark, New Jersey. Vanaf het vliegveld steken One Tower en het Empire state building als iconen boven de skyline van Manhattan uit. Er staat een busje klaar voor ons. Good job Robert! We rijden over slechte wegen, langs een stuk industrieterrein de Lincoln tunnel in, onder de Hudson door. Aan de andere kant is Manhatten (de meest bekende ‘borough’ van New York). Kom je hier voor het eerst of voor de zoveelste keer. Het moment dat je Times square op rijdt, rijd je zo een filmscene in. Bright colours will blind you, zong Alicia Keys. Het is druk en rush hour is een feit. Of is dat zo altijd hier? Het hotel is om de hoek van Timesquare, uitstappen, inchecken en een tijd afspreken om te gaan eten. Qua Nederlandse tijd zijn we 6 uur verder. Dus na het eten (waar plannen gemaakt worden voor morgen onze enige 'vrije' dag) komen we 22.00 uur (NL tijd 4.00 uur) weer binnen en storten in bed. De volgende dag besteedt een ieder naar eigen inzicht. Een goede keuze, want als je in zo’n nieuwe/ andere situatie terecht komt is een beetje acclimatiseren een verstandig idee. Wij kiezen er voor om op de fiets Manhattan te verkennen en gaan ’s avonds naar de New York Yankees. Laat maken zit er deze week niet in, want het is iedere dag om 5.00 uur op om 6.00 uur in de metro te zitten op weg naar de scholen. We gaan kijken bij de scholen waaruit de Teach like a Champion technieken zijn ontstaan. Scholen die in kansarme wijken staan en die, door het toepassen van deze technieken en de bijpassende cultuur, nu behoren tot de best scorende scholen van de omgeving. We weten al dat het onderwijssysteem in de VS niet te vergelijken is met dat in Nederland. Wel kunnen we leren van het leerkrachtgedrag dat leidt tot deze hoge resultaten. Maandag. New York, the city that never sleeps, wordt toch langzaam een beetje wakker als wij de metro, trein en taxi nemen naar onze eerste school. De Northstar Middleschool in Newark, New Jersey. Bij binnenkomst is het ochtendritueel al begonnen. We worden een kamertje ingeleid om ons in te schrijven. Na de officiële ontvangst (de leerlingen zijn al met een begintaak begonnen, is het tijd om de lessen te bezoeken. Per tweetal mogen we de klassen in  lopen. De meeste deuren staan open en als het niet zo is, mag je ze openen en naar  binnen lopen. De leerlingen en leerkrachten zijn het gewend. We zitten achterin. Observeren de instructie. Het tempo is hoog, de betrokkenheid van de leerlingen ook en er is deelname van iedere leerling. Hoe doen ze dat? We zijn bekend met de technieken en herkennen een stortvloed van Teach technieken die worden toegepast. De leerlingen weten heel goed wat er van ze wordt verwacht en welk gedrag bij welk moment hoort. Het levert een effectief en efficiënt leerklimaat op. De leerlingen komen uit een milieu waar het niet vanzelfsprekend is dat er veel kansen zijn. De school biedt structuur en de mogelijkheid om te leren. Alles is er op gericht om naar Highschool te gaan. De gangen hangen vol met inspiratie quotes, teksten en werk van de leerlingen met mantra’s. Alles is gefocust op succes.   In de middag ontmoeten we Paul Bambrick. Hij is de schrijver van het boek Leverage Leadership. Leverage Leadership is de leidraad voor Lead like a Champion. Hoe geef je leiding aan een organisatie die werkt zoals de Uncommon schools die werken met de technieken van Teach like a Champion. In de scholen die we bezoeken maken ze onderscheid tussen de principal (schoolleider) en een instructional leader (onderwijskundig leider). De instructional leaders houden zich bezig met het onderwijskundig beleid en vooral ook met het begeleiden van het onderwijzend personeel. Klassenbezoeken zijn dagelijks ingepland. Leerkrachten coachen elkaar, komen bij elkaar voor intervisie sessies, bekijken filmmateriaal van elkaar en andere scholen. In veel klassen zijn meerdere leerkrachten aanwezig. Ieder weet precies wat te doen. Dat is uitgewerkt in schema’s. Dinsdag is het weer vroeg op en vertrekken we per metro, trein en taxi naar Liberty Elementry in Newark. Het advies luidt niet alleen de straat op te gaan als blanke met een iPhone in de hand. In de school worden we weer gastvrij ontvangen. We worden geregistreerd, hebben een ontmoeting met de instructional leader en voordat we weer de klassen in gaan., zijn we aanwezig bij de ‘morning circle’. Een ritueel van de hele school, waarbij gezongen wordt, voorgedragen en een ieder enthousiast gemaakt om zich in te zetten en voor het maximale te gaan. Het zet de neuzen dezelfde kant op. Het creëert een samenhorigheid die tot gevolg heeft dat iedereen zich inzet om er uit te halen wat er in zit. Leerling, leerkracht, ondersteuners en de leiding.   Track the speaker, cold call, no opt out, do now, turn and talk, strong voice, format matters, culture of error, circulate, all hands, work the clock, ... De woensdag begint wat later. We hebben even tijd om een beetje bij te komen. De bezoeken zijn intensief en het tempo van lesgeven is heel hoog, waardoor er veel aan prikkels te verwerken is. Daar waar even pauze is, zijn we in overleg met elkaar over wat we zien en ervaren. We vertrekken naar Brooklyn, naar Uncommon Charter High School waar we een workshop krijgen van Hilary en Erica. Twee toptrainers van het Teach like a Champion team. Hilary en Erica geven trainingen en bezoeken leerkrachten van alle Uncommon schools. Zij zorgen dat de werkwijze geïmplementeerd wordt/ blijft en wordt verbeterd. Wij krijgen een workshop over “ Using Ratio and Checking for Understanding in Synergy”. Als je al met de Teach technieken werkt, heb je vast al wel ondervonden dat het combineren van technieken nog meer rendement geeft. We hebben in een middag  de inhoud van een dag behandeld en de dames zetten er goed vaart achter. Ze maken een goede combinatie van de techniek zelf ervaren en het hebben over de techniek. Als werkvorm gebruiken ze veel Turn en Talk, Everybody writes, Question and Answer en Cold call. Het beeld materiaal geeft veel stof tot praten en maakt weer duidelijk hoe specifiek taalgebruik is en hoe ver de technieken gaan.   Een aantal opbrengsten naar aanleiding van de workshop: preparation, doing fewer things better, stretch it, find evidence, building on answers, showcall en technieken vaak en vooral consequent toepassen. Met tollende hoofden duiken we de metro weer in terug naar Manhattan voor een gezamenlijk tussentijds evaluatie diner. Ratio gaat over deelname- en denkratio. Deelname ratio is het deel van de klas dat actief deelneemt aan het leerproces. Zorgen voor een hoge deelname ratio zorgt voor toewijding, vertrouwen en het bevordert gedeeld eigenaarschap en identiteit. Denk ratio gaat over de diepte van het denkwerk van de leerlingen. Het bevordert de autonomie en het kritisch denkvermogen. De donderdag start weer vroeg. Op Times square lopen een paar vroege New Yorkers met koffie in de hand en oordopjes in naar hun werk. Wij duiken ondergronds en komen in Brooklyn weer boven. Vandaag staan er twee scholen op het programma. De groep is gesplitst. We gaan met een groep van 12 directeuren en leerkrachten de Leadership Prep Ocean Middle Academy in. De ontvangst is in de grote zaal waar de leerlingen in stilte aan het eten zijn. Degene die klaar zijn, zijn al begonnen aan hun begintaak. Er is een gezamenlijke start met een gedicht en wat muziek. Het is een groot contrast met de eerdere scholen die we gezien hebben. In de klassen herkennen we het toepassen van de technieken, echter zijn de leerkrachten  veel minder consequent in het toepassen en het naleven van de hoge standaard. De leerlingen zijn minder betrokken en doen zeker niet allemaal mee. Wat goed dat we dit ook zien. De technieken staan niet op zichzelf. Het valt of staat met de leerkracht en zijn begeleider.   Mr Williams en Miss Lucky met prachtige voorbeelden van goed uitgevoerde technieken met veel ‘joy factor’. Liefde, genegenheid en humor in combinatie met hard werken, duidelijke doelen stellen, snelle en effectieve instructie en een ‘happy dance”. We vertrekken naar Excellence Girls Middle Academy een aantal blokken verderop in Brooklyn. Een school alleen voor meisjes. De gangen hangen vol met posters van en met inspirerende vrouwen. Er wordt gegiecheld in de gangen. De leerkracht knipt met de vingers en de stilte keert terug. We kijken in een paar klassen naar de lessen. Het verschilt per klas wat we zien. Het denk en deelname ratio verschilt per leerkracht. De Uncommon schools kiezen voor universele lessen. Ze delen de lessen met elkaar en bereiden ze voor met elkaar. De leerlingen hebben per les een andere leerkracht. Tijdens de instructie is de leerkracht alleen. Als de leerlingen aan het werk zijn komt er een leerkracht bij en wordt er op een worksheet bijgehouden hoe de resultaten zijn. Wanneer blijkt dat er meerdere leerlingen dezelfde fouten maken, grijpt de leerkracht naar de techniek Showcall. Het werk van een leerling wordt besproken. Er wordt gekeken naar wat er staat en zonder oordeel wordt er gevraagd naar de mening van de anderen. Er wordt besproken welke kennis nodig is om het antwoord op de vraag te beantwoorden. De leerling van wie het werk getoond wordt, doet actief mee. Het is een eer als je werk wordt getoond ook al kloppen niet altijd de antwoorden die gegeven zijn. Ook hier gaat het weer om het bevorderen van het denk en deelname ratio.   Om morgen met alle aandacht er bij te kunnen zijn, liggen we  vroeg in bed.   Vrijdag. Na de ‘girlsschool’ is het tijd om de Excellence boys Charter School Elementary Academy in Brooklyn te bezoeken. Een gebouw in eigendom van de Uncommon organisatie en dat is te zien. Het ziet er prachtig uit. Aan de sfeer is duidelijk te merken dat deze school werkelijk het gedachtegoed van Teach like a Champion ademt. Warm en streng. De leerlingen lopen in de gang in stilte in een keurige rij. Bij de deurpost stopt de rij en bij het knippen van de vingers van de leerkracht lopen de leerlingen verder. Non verbaal prijst de leerkracht een aantal leerlingen in de rij. Vanuit haar ogen straalt ze als ze kijkt naar haar groep.   Iedereen verzamelt zich in een prachtige theaterzaal. Een strak ochtend openingsprogramma voltrekt zich met deelname van vele leerkrachten en leerlingen. De sfeer creëert saamhorigheid. Na het programma spreken we kort een ouder die ook aanwezig was. Ze vertelt dat ze iedere dag om 5.00 uur met haar zoon opstaat om hier op school te kunnen zijn.   De klassen bezoeken zijn intens. De kleutergroepen laten onderwijs zien wat in geen enkele manier te vergelijken is met die in Nederland. Wel laat het zien wat de technieken van ‘de vijf pijlers van een goede klascultuur’ kunnen doen met de organisatie en de efficiëntie van je onderwijs. We eindigen ons bezoek in de klas bij Mr. Williams en Miss. Lucky. De leerlingen zijn 7 jaar oud. Dit is een klas waar bij je voelt dat je er zelf in wilt zitten. De juf en meester zorgen voor een heerlijk veilig klimaat en passen de technieken zo toe dat het inderdaad streng en warm is. De leerstof wordt effectief behandeld, er is oog voor een ieder en deelname en denk ratio zijn hoog. Het effect bij de leerlingen is dat zij onderling elkaar ook prijzen. Het is een feest om te zien. Een meer dan waardig einde van de klassen bezoeken.   In de bibliotheek ruimte is er voor ons de gelegenheid om na te bespreken. We raken in gesprek over de vertaling naar het Nederlandse systeem. Directeuren vragen hoe we dit vertalen in onze eigen klassen. Wij hebben ervaring en helaas zijn er weinig leerkrachten mee met deze reis. De opbrengsten van deze reis zijn te vinden in de mate van voorbereiden. De ruimte die wordt gegeven om te leren als leerkracht, om te leren van elkaar. Hoe groot het effect is van een cultuur van leren van elkaar en regelmatig bij elkaar te kijken. Hoe effectief het is om bewust technieken toe te passen en congruent te zijn met de gedachte achter de techniek. Hoe efficiënt het is om structuren en routines toe te passen en wat dat doet met de effectieve leertijd. En vooral hoe je op een effectieve manier de deelname- en denkratio hoog kan houden/ krijgen.   We hebben heel veel moois gezien en vooral  veel inspiratie opgedaan om de kwaliteit van  ons onderwijs en trainingen weer een stuk verder te brengen.                                       Stefan van Unen  & Duncan van Hagen