Onze school is gezond
slider placeholder
Onze school is gezond !   Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!   Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij  belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.   Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema welbevinden en sociale veiligheid Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in : Gewenst gedrag benoemen en complimenteren   Hoge verwachtingen uitspreken en positieve feedback geven Coöperatieve werkvormen in iedere les inbouwen en proces evalueren Leefstijl: praat en spellessen over waarden en normen en omgangsvormen SCOL: sociaal –emotioneel volgsysteem met digitale vragenlijsten, die leerlingen en docenten ( groep 5 t/m 8 ) twee keer per jaar invullen Leerling tevredenheidspeilingen: eens in de vier jaar afnemen Leerkrachten op het plein; zowel in pauzes als na schooltijd Laagdrempelig oudercontact organiseren; samen partners in opvoeding   Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op