Van harte welkom op de site van                                                                  
obs Juliana van Stolberg!                                                              Schoollied JvS                                  

 

De JvS staat voor goed onderwijs in een veilige omgeving met een fijne (werk) sfeer.

Als ouder van onze school kunt u verwachten, dat wij:
- het welbevinden van uw kind centraal stellen
- zorgen voor een goed klimaat op school en in de groep
- met ons onderwijsaanbod aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van uw kind
- met ons klassenmanagement aansluiten bij de onderwijsbehoefte van uw kind
- uw kind optimaal laten presteren binnen zijn of haar mogelijkheden
- goed onderwijs verzorgen met aandacht voor sport, cultuur, natuur en techniek
- u als ouder betrekken bij de onderwijsontwikkeling en informeren over de resultaten

Wij verwachten als school van de ouders dat zij:
- betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind
- samenwerken met de groepsleerkracht
- ons informeren over hun kind
- een actieve bijdrage leveren aan de school
- de openbare identiteit van de JvS respecteren   

Ouders en peuters zijn altijd welkom om een kijkje te komen nemen in de klas. Dit kan op de Open Dagen in maart en oktober en/of op werkdagen (ma. t/m do.) Maak hiervoor een afspraak met de directeur op 0251-651250  

 Klik op " Scholen op de kaart " voor meer informatie.