Peuteropvang


Aan: alle ouders/verzorgers van leerlingen van de Juliana van Stolbergschool en de Sokkerwei.
 
 
 
 
 
Castricum, 5 januari 2015
 
Betreft: peuteropvang Juliana van Stolbergschool en Sokkerwei
 
 
Geachte mevrouw, heer,
 
Regelmatig vernemen wij van ouders dat er behoefte is aan peuteropvang in de buurt van school. Broertjes of zusjes zijn er zo aan toe of zouden baat hebben bij wat extra uitdaging om zo soepel en vol zelfvertrouwen naar de kleuterklas te gaan.
 
Basisscholen Juliana van Stolberg en de Sokkerwei zijn daarom samen met Forte Kinderopvang van plan om na de voorjaarsvakantie te starten met een groep voor peuteropvang in de ruimte van BSO De Boomhut aan de Sokkerwei.
 
Uitleg peuteropvang
Deze peuteropvang is een pilot in de vorm van een kleine groep voor alle kinderen tussen drie en vier jaar. Via deze methode worden kinderen op speelse wijze voorbereid op de basisschool. Hierdoor wordt de overstap naar de basisschool een stuk gemakkelijker.
Kinderen leren elke dag, vanaf het moment dat zij worden geboren. De hersenen van kleine kinderen kun je vergelijken met een boekenkast. Aan ons de taak om die kast vol met boeken te zetten. De kennis die ze opdoen kunnen ze later weer uit de kast halen. De peuteropvang biedt vanuit deze gedachte het kind een rijke leeromgeving. Spelenderwijs worden alledaagse handelingen besproken, bestudeerd en geanalyseerd. Zo leren kinderen op een leuke manier vaardigheden die ze een voorsprong geven op de basisschool.
De begeleiding binnen de groep betekent extra aandacht voor de ontwikkeling van taal, creativiteit en spel van het kind. Het concept is gebouwd op zes pijlers:
•              Bewegen
•              Creatieve activiteiten
•              Muziekactiviteiten
•              Taal- en rekenactiviteiten
•              Sociale vaardigheden (Methode Puk)
•              Engelse taalontwikkeling.
 
Binnen deze methodes worden de kinderen met alledaagse handelingen en activiteiten op een speelse manier uitgedaagd en geprikkeld. Voorwaarde is wel dat het aansluit bij hun eigen speelse belevingswereld.
 
 
 
Voor alle kinderen van 3-4 jaar
De peuteropvang is toegankelijk voor alle kinderen; doorstromen naar de Sokkerwei of Juliana van Stolbergschool is een mogelijkheid, maar geen vereiste.
Openingstijden
De peuteropvang zal bij voldoende inschrijvingen in eerste instantie 2 dagen per week worden geopend.
 
De exacte opvangdagen en tijden worden bepaald aan de hand van de inschrijvingen. Zodra op een dag 4 kinderen zijn ingeschreven kan de peuteropvang op die dag worden geopend.
 
Recht op kinderopvangtoeslag
Ouders die gebruik maken van peuteropvang komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderopvang. De toeslag is geregeld in de Wet Kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvanguren waarover u recht op kinderopvangtoeslag hebt.
Graag willen we van u weten of u belangstelling heeft voor dit concept of dat u wellicht ouders kent die hiervoor belangstelling zouden hebben. Zou u daarom zo vriendelijk willen zijn om onderstaande vragen te beantwoorden en het strookje bij de directie van de school in willen leveren, uiterlijk vrijdag 16 januari?
 
Uiteraard houden we u op de hoogte over de uitkomst van deze inventarisatie!
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
Martine Amiry                              Marja Verruijt                                    Carla Riethorst
Vestigingsmanager                      directeur obs de Sokkerwei           directeur obs Juliana van Stolberg
Forte Kinderopvang
 
 
 
Ja, ik heb belangstelling voor deelname van mijn kind aan peuteropvang.
 
Naam ouder:
E-mail:
Naam kind:
Geboortedatum kind:
 
Mijn voorkeur gaat uit naar (omcirkel wat van toepassing is):  
Voorkeur voor dagen voor peuteropvang (omcirkel wat van toepassing is):
 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

obs Juliana van Stolberg | Juliana van Stolbergstraat 3 | 1901 CE Castricum | 0251-651250 | info.jvstolberg@isobscholen.nl