Over onze school 


 

 
ONZE SCHOOL

De "Juliana van Stolberg" (JvS) is een openbare school.

Dit betekent dat wij geen onderscheid maken in de toelating en behandeling van leerlingen wat betreft afkomst, geloof of welk onderscheid er maar tussen mensen te bedenken is.

Binnen de school komen de kinderen, net als in de maatschappij daarbuiten, in aanraking met een verscheidenheid aan opvattingen en denkbeelden. De school legt de nadruk op de vormende waarden hiervan.

Onze school maakt deel uit van het bestuur van de ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs).

Obs Juliana van Stolberg is de oudste openbare basisschool van Castricum.

Ruime, lichte leslokalen en een grote aula geven onze school een warm en open karakter.

Daarnaast beschikken wij over een groot kookeiland.

De aula worden gebruikt voor het werken met kinderen in kleine groepjes, voor musicals en presentaties, voor de creatieve middag, voor het voorbereiden van een Maandsluiting, voor feesten en voor Tussen Schoolse Opvang (TSO): "de overblijf".

Op het schoolplein staan verschillende speeltoestellen, een tafeltennistafel en een zandbak.

Onze schooltuin wordt onderhouden door leerlingen uit groep 4.

Wij geven adaptief en betekenisvol onderwijs om tegenmoet te komen aan de onderwijsbehoefte van ieder kind. De drie pijlers zijn:

 relatie (ik ben iemand waar een ander op gesteld is)

 competentie (ik ben iemand die iets kan)

 autonomie (ik krijg vertrouwen - op weg naar mijn zelfstandigheid)

Kinderen, ouders en team zorgen samen voor een goede en veilige werksfeer, waarin kinderen zich optimaal en op eigen wijze kunnen ontwikkelen.

Ons motto is: IEDER KIND TELT.


Daarnaast onderschrijven we de vijf ISOB kenmerken:
kindgericht – toekomstgericht – resultaatgericht – maatschappijgericht - personeelsgericht.


 

De dagelijkse gang van zaken en de manier van werken op school worden geregeld door het schoolteam in samenspraak met de Medezeggenschapsraad.

Wat bieden wij uw kind nog meer:

- In coöperatieve werkvormen leren samenwerken, overleggen, consensus zoeken en presenteren

- Een goede ondersteunings structuur met passend onderwijs

- Een, samen met de kinderen opgezet, aanbod voor meer begaafde leerlingen

- Sociaal wenselijk functioneren; wij maken gebruik van de methode ‘Leefstijl’

- Vakleerkrachten en interne specialisten op het gebied van gymnastiek, muziek, drama, handvaardigheid, communicatie

   en mediawijsheid

- Up to date onderwijs door gebruik van de nieuwste methodes

- Een ruime voorraad mooie kinderboeken in onze bibliotheek

- Veel aandacht voor onze omgeving, duurzaamheid, kunst, cultuur en techniek

- Iedere maand een feestelijke afsluiting met zang, dans en toneel

- Zelfgeschreven musicals: met kerst voor groep 7 en de eindmusical voor groep 8

- Kooklessen op ons kookeiland

- Groep 4 verzorgt onze schooltuin

- In diverse groepen werken wij met iPads

 


obs Juliana van Stolberg | Juliana van Stolbergstraat 3 | 1901 CE Castricum | 0251-651250 | info.jvstolberg@isobscholen.nl