Afscheid groep 8
Vanmiddag namen de kinderen van groep 8 afscheid van de andere leerlingen door het opvoeren van hun eind musical. De zelf geschreven musical had weer een mooie boodschap en was verder gevuld met humor, mooie liedjes en grappige dialogen. Groep 8 voert dinsdag avond hun musical op voor hun ouders en eventueel overige familie, met daarna het eindfeest. Daarna zit de baisschool er voor hun echt op. We wensen ze alvast heel veel plezier en succes in hun verdere schoolloopbaan.